Drie verbeteringen voor de gebruiksvriendelijkheid van Drupal 8

transformers.png

Het Drupal 8 UX (Usability eXperience) team heeft zijn strategie voor de komende tijd uiteengezet. Teamleider Bojhan Somers noemt drie verbeterpunten waar ze mee aan de slag gaan en snijd ook de "What makes Drupal, Drupal?" discussie weer aan.

Somers wil in ieder geval de volgende onderdelen gebruikersvriendelijker maken:

1. Content creatie scherm. Het maken van nieuwe content moet overzichtelijker ingedeeld worden, met de belangrijkste functies naast het invoerveld. Verder moet er bijvoorbeeld standaard een WYSIWYG editor aanwezig zijn, naast ondersteuning voor media en een 'opslaan als concept' mogelijkheid.

2. Field UI - Het maken van fields is voor zowel beginners als gevorderden op dit moment veel te complex, zo blijkt ook uit usability studies. Er is daarom besloten om het maken van fields op dezelfde manier te benaderen als het maken van een formulier.

3. Uitbreiden - De pagina's voor het zoeken naar modules en thema's zijn niet intuïtief genoeg en zullen opnieuw ontworpen moeten worden. De verbeterde pagina's zullen binnen de eigen Drupal 8 beheerpaginas te benaderen moeten zijn. Ook het updaten van modules en core bestanden moet makkelijker (geautomatiseerd?) worden.

De komende periode zullen voor deze issues projecten gestart worden. Voor deze wijzigingen zijn al prototypen opgezet, een glimp hiervan kun je opvangen in deze presentatie van Somers op de BADCamp van afgelopen oktober.

Tot slot wierp het UX team maar weer eens de vraag op wat Drupal precies is. Eigenlijk verkeerd Drupal sinds haar oprichting al in een identiteitscrisis (ben ik een CMS, een platform, of iets daartussenin?). Door de groei van het aantal gebruikers lopen de verschillende manieren waarop Drupal wordt gebruikt nog meer uiteen. Hun verwachtingen zijn erg belangrijk in het bepalen van de wijze waarop Drupal zich profileert. Hou je hier geen rekening mee dan breng je mensen in verwarring. In die zin valt deze vraag (deels) onder de verantwoordelijkheid van het UX team.

Verder onderzoek moet uitwijzen waar Drupal nu vooral voor gebruikt wordt. Op die manier kan er bij de samenstelling van de core gericht worden op een specifiek en gangbaar gebruikersscenario. Dit onderzoek vindt plaats binnen het Snowman project, waar ze op dit moment uitgaan van een kleine community website.

Er is echter ook een tegenbeweging, namelijk 'Choose you drupal'. Zij willen juist dat de core installatie helemaal kaal wordt geleverd. Daar tegenover zullen er dan voor de meeste voorkomende gebruikersscenarios op maat gemaakte pakketten samengesteld moeten worden. Dat zou Drupal nog meer een transformer maken die zich kan omvormen tot blog, CMS, platform, etc.
Op dit momenten staan er op de project pagina voorstellen voor vier verschillende pakketten: Drupal starter, Drupal blog, Drupal commens, Drupal commerce. Er zullen ongetwijfeld nog andere pakketten voorgesteld worden, zoals Drupal Portfolio.

Kortom, er is dus nog genoeg om discussie over te voeren voordat Drupal 8 het licht zal zien.